FAQ

Mogen partners van uitgenodigde 65-plussers zich samen met hun partner laten vaccineren?

Er ontstond enige onduidelijkheid over het feit dat partners van uitgenodigde 65-plussers zich samen met hun partner kunnen laten vaccineren. Dit klopt niet! Enkel wanneer beide partners een uitnodiging kregen, kan je aan het vaccinatiecentrum vragen om op hetzelfde moment ingepland te worden. Neem hiervoor contact op met de infolijn. Medewerkers van het vaccinatiecentrum bekijken dan of het mogelijk is om beide partners samen in te plannen.

Kan ik op een reservelijst worden gezet?

Momenteel niet. De overheid bezorgt ons reservelijsten die we moeten volgen.

Binnenkort zal je je wel online kunnen inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie in het centrum in je buurt en zelf kunnen aangeven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen. Wanneer een vaccinatiecentrum dan kandidaten nodig heeft om vrijgekomen vaccinatieplaatsen in te vullen, zal het centrum via de elektronische reservelijst van Qvax automatisch de burgers met hoogste prioriteiten (bijvoorbeeld de oudste) kunnen oproepen die hebben aangegeven dan beschikbaar te zijn. Dit zal via sms en e-mail gebeuren. Je moet dan zo snel mogelijk bevestigen of je al dan niet de vrijgekomen plaats kan innemen en je je meteen naar het vaccinatiecentrum kan begeven.

In Vlaanderen zal deze software eerst uitvoerig getest worden met de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare voordat deze ter beschikking wordt gesteld aan de andere vaccinatiecentra. Wanneer deze centra van oordeel zijn dat deze nieuwe tool een voldoende positieve gebruikerservaring heeft en een meerwaarde is voor de vaccinatiecentra, dan zullen andere vaccinatiecentra ook de kans krijgen om er vanaf de tweede week van de paasvakantie ook gebruik van te maken.

Tot nader order maken we hier dus nog geen gebruik van en kan je je momenteel niet op een reservelijst zetten.

Hoe kan ik aantonen dat ik gevaccineerd ben?

Na volledige vaccinatie kan je dit raadplegen, downloaden en afdrukken via MyHealth. Dit is het platform van de Vlaamse Overheid waar je gezondheidsgegevens worden bijgehouden: www.vlaanderen.be/gezondheidsgegevens-raadplegen-via-my-health-viewer

Hoe kan ik na gaan of ik op de lijst met risicopatiënten sta?

Vanaf donderdag 8 april kan iedereen tussen 18 en 64 jaar nakijken of ze op de lijst met risicopatiënten staan. De lijsten zullen opgemaakt worden aan de hand van de gegevens van de ziekenfondsen en de huisartsen. Mensen op deze lijst zullen gevaccineerd worden nadat de 65 plussers gevaccineerd zijn. Iedereen kan nagaan of ze op de lijst staan via www.myhealthviewer.be.
Je kan ook vragen aan je ziekenfonds of apotheker om dit voor jou te checken. De lijsten zullen tot 15 april nog dagelijks bijgewerkt worden. Indien je dan nog niet op de lijst staat en je komt er toch in aanmerking voor, dan kan je je huisarts bellen vanaf 15 april.

Wie mag zich in België laten vaccineren?

Wanneer je in België  geregistreerd bent (= ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister =  een verblijfsstatuut hebben = gedomicilieerd zijn in België = een rijksregisternummer hebben) word je automatisch opgeroepen, onafhankelijk van het al dan niet hebben van een Belgische mutualiteit.

Indien je diplomaat bent, en dus niet in België bent geregistreerd (en bijgevolg niet opgeroepen aan de hand van je rijksregisternummer), dan word je gevaccineerd in de stad/gemeente waar de postcode van je ambassade is. Je instelling zal zelf voor je uitnodiging zorgen. Je familieleden worden door het reguliere vaccinatieprogramma opgenomen op voorwaarde dat ze in België gedomicilieerd zijn. Dit geldt ook voor gepensioneerden van de instelling.

Hoe werkt een corona vaccin?

Het antwoord kan je vinden op https://www.laatjevaccineren.be/hoe-werkt-het-coronavaccin

Wat gebeurt er met vaccins die op het einde van de dag overblijven?

Wanneer er op het einde van de dag vaccins overblijven, door bijvoorbeeld mensen die niet zijn komen opdagen, worden mensen van op de reservelijst opgeroepen. Deze lijst is op voorhand opgemaakt. Op deze manier gaan er geen vaccins verloren. Voor de aanleg van deze lijst wordt er nog steeds rekening gehouden met de prioritaire doelgroepen.

Mag ik me in een vaccinatiecentrum naar keuze laten vaccineren?

Neen, elk vaccinatiecentrum staat in voor de vaccinatie van de mensen in een aantal gemeentes. De gemeente waar je woont, bepaalt in welk vaccinatiecentrum je gevaccineerd wordt. Wisselen is niet mogelijk, dat zou voor te grote logistieke en operationele problemen zorgen bij het uitnodigen van mensen en het beheren van de voorraad van nodige vaccins in elk centrum. 

Ben ik verplicht mij te laten vaccineren?

Nee. Zelfs al wordt iedereen uitgenodigd om zich te laten vaccineren, het blijft een vrijwillige keuze. Maar op dit moment is vaccinatie wel de beste oplossing om jezelf en andere mensen te beschermen. En om ons oude leven stukje bij beetje weer op te pikken. Vaccins gelden als de veiligste, meest succesvolle en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins zijn erg doeltreffend. De kans dat je na vaccinatie nog COVID-19 oploopt, is veel kleiner dan wanneer je je niet laat vaccineren. Bovendien bouw je mee aan groepsimmuniteit, want als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is een hele gemeenschap beschermd. Zo kunnen we het virus uit onze samenleving krijgen.

Ik behoor tot de prioritaire groepen. Wat als ik nu de vaccinatie weiger, wanneer kan ik me dan laten vaccineren?

Vaccinatie is heel sterk aanbevolen, maar je hebt het recht om de vaccinatie te weigeren. In zo’n geval zal je later kunnen aansluiten bij een volgend aanbod van vaccinatie. Je komt wel achteraan in de rij, na alle mensen die wel ingaan op hun uitnodiging. Concreet betekent dat, mogelijk na de +18-jarigen.

Hoeveel kost het vaccin?

De overheid neemt de kosten op zich, je hoeft dus zelf niets te betalen.

Mag ik iemand bij me hebben om naar het vaccinatiecentrum te komen?

Iedereen komt alleen, behalve hulpbehoevende personen mogen max. 1 begeleider meenemen in het vaccinatiecentrum. 

Ik heb geen oppas voor mijn kinderen. Mogen ze meekomen? Is er een ruimte voorzien voor hen in het vaccinatiecentrum?

Kinderen zijn niet toegelaten in het vaccinatiecentrum, we maken een uitzondering voor baby’s < 1j

Kan ik kiezen welk vaccin ik toegediend krijg?

Nee, je kunt niet zelf kiezen voor een bepaald vaccin. Het kabinet  kijkt op basis van (internationale) adviezen of én welke vaccins voor een bepaalde doelgroep geschikt zijn. Zo is het BioNTech/Pfizer-vaccin en het Moderna-vaccin bestemd voor de meest kwetsbare mensen. In het overzicht met de volgorde van vaccineren komen daarna andere groepen aan de beurt, en komen er ook andere (goedgekeurde) vaccins. Het is dus niet zo dat iedereen zelf kan kiezen voor een bepaald vaccin.

Mag ik me laten vaccineren wanneer ik symptomen vertoon?

Nee, indien je ziek bent, kan je niet gevaccineerd worden. Voor je het vaccinatiecentrum binnenkomt wordt je temperatuur gemeten. Indien deze te hoog is, mag je niet binnen en moet je je afspraak dus verplaatsen. Ook als je andere ziekte verschijnselen toont, verplaats je afspraak dan.

Wat moet ik meenemen?

Je eID, uitnodiging en mondmasker.

Moet ik getest worden op COVID-19 vooraleer ik het vaccin krijg?

Nee, je hoeft niet getest te worden op virus (PCR) of antistoffen voor de vaccinatie. Ook als je besmet bent zonder dat je het weet, kan het vaccin veilig toegediend worden. Na vaccinatie worden de antistoffen ook niet gemeten. Momenteel is immers nog niet gekend hoeveel antistoffen we nodig hebben om beschermd te zijn. 

Moet ik jaarlijks het vaccin krijgen?

Dat wordt niet verwacht, maar een concreet antwoord kunnen we hierop nu nog niet geven. Momenteel wordt de duur van bescherming verder opgevolgd in de fase 3-studies van gevaccineerde vrijwilligers. 

Mijn vraag staat er niet tussen.

Voor alle andere vragen vind je een antwoord op www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen