FAQ

Waar word ik gevaccineerd na 15 oktober?

 We merken veel ongerustheid over het krijgen van een vaccin na de eerder aangekondigde sluiting van de vaccinatiecentra. Toch kunnen we jou geruststellen.

  • In onze Eerstelijnszone bekijken we eerstdaags de mogelijkheden om onze vaccinatiecentra open te houden.
  • Al wie nu pas langskomt voor een eerste prik laat zijn contactgegevens achter bij de centrumverantwoordelijke van het vaccinatiecentrum en zal door hen persoonlijk gecontacteerd worden met informatie over de locatie van de volgende prik.
  • Alle 85+- ers werden intussen ook uitgenodigd voor hun extra prik. Ook zij krijgen deze prik nog in het huidige vaccinatiecentrum.

Boostervaccinatie voor alle mensen van 65 jaar en ouder

Deze week raakte ook bekend dat de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist heeft om alle personen van 65 jaar en ouder de komende maanden uit te nodigen voor een boostervaccinatie.  Deze vaccinatie zal plaatsvinden minstens 4 maanden na de tweede dosis van een AstraZeneca vaccin of de enige dosis  van het Johnson & Johnson-vaccin en minstens 6 maanden na de tweede dosis van een Moderna- of Pfizer-vaccin. De boostervaccinatie zal altijd gebeuren met een mRNA-vaccin.

In de praktijk zullen de meeste personen van 65 jaar en ouder zo voor het einde van het jaar uitgenodigd worden voor hun boosterprik.

Meer informatie: https://www.laatjevaccineren.be/booster-met-mrna-vaccin-voor-alle-mensen-van-65-jaar-en-ouder

Waar wordt er gevaccineerd na 15 oktober ?

We merken enige bezorgdheid over het krijgen van een vaccin na de eerder aangekondigde sluiting van de vaccinatiecentra.

  • In onze Eerstelijnszone bekijken we eerstdaags de mogelijkheden om onze vaccinatiecentra open te houden.
  • Al wie nu pas langskomt voor een eerste prik laat zijn contactgegevens achter bij de centrumverantwoordelijke van het vaccinatiecentrum en zal door hen persoonlijk gecontacteerd worden met informatie over de locatie van de volgende prik.
  • Alle 85+- ers werden intussen ook uitgenodigd voor hun extra prik. Ook zij krijgen deze prik nog in het huidige vaccinatiecentrum.

Meer nieuws over het langer open blijven volgt zodra mogelijk.

Geldigheid COVID-certificaat na extra dosis

 Het nieuwe Covid-certificaat dat je ontvangt na je extra dosis is pas geldig 14 dagen na de extra prik en zal een nieuwe (langere) geldigheidsdatum hebben dan het vorige.

Wanneer je binnen de 14 dagen na je extra prik deelneemt aan activiteiten met Covid Safe Ticket dien je je Covid-certificaat van je vorige dosis te laten scannen om geen rood scherm te krijgen. Uiteraard ben je nog steeds Covid Safe met je vorige dosis.

Meer info: https://covidsafe.be/nl/veelgestelde-vragen#certificaten

Extra prik voor patiënten met een verlaagde immuniteit om de vaccinatie te vervolledigen

Sinds 14 september 2021 ontvangen patiënten met een verminderde immuniteit hun uitnodiging voor een extra vaccinatiedosis tegen COVID-19. Zij komen in aanmerking voor een extra coronaprik bovenop hun eerdere basisvaccinatie van 1 of 2 dosissen. Ongeacht het type vaccin dat bij de eerste en tweede prik gegeven werd, wordt voor die extra prik het vaccin van Pfizer toegediend.

Meer info vind je op laatjevaccineren.be

12-15-jarigen hebben toestemming nodig van hun ouders om zich te laten vaccineren. Hoe gebeurt dat?

De 12- tot 15-jarigen hebben de toestemming van hun ouders (of wettelijke voogd) nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders of de wettelijke voogd kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden naar het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven. Deze toestemming bevat de volgende elementen: naam, voornaam en handtekening van een ouder of voogd, datum van ondertekening en een expliciete vermelding “Ik wens mijn kind te laten vaccineren tegen COVID-19 in het vaccinatiecentrum. De voorbeeldbrief die je kan invullen en printen vind je hier: https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Toestemmingsbrief%20COVID-19-vaccinatie%20jongeren%2012-15%20jaar.docx

De toestemmingsbrief is ook beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Arabisch, Farsi, Pashtoe, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Turks. Men werkt nog aan een versie in het Hebreeuws. Via deze link kan je de brief in één van deze talen downloaden Uitnodiging COVID-19-vaccinatie in andere talen - Laat je vaccineren

Meer info over vaccinatie jongeren: https://www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen

Ik heb mijn vaccinatiecode laten verlopen (niet actief geweigerd) maar wens me toch nog te laten vaccineren. Wat kan ik doen?

Als je je uitnodiging tot vaccinatie niet actief geweigerd hebt, word je aan het eind van de zomer opnieuw uitgenodigd. Je zal opnieuw een papieren uitnodiging ontvangen in de brievenbus. Je kan je ook opnieuw inschrijven op QVAX. Meer informatie over herkansing: https://www.laatjevaccineren.be/herkansing-voor-wie-niet-gevaccineerd-is

Ik heb mijn vaccinatie actief geweigerd maar wens me nu toch te laten vaccineren. Wat kan ik doen?

Je dient je code zelf  te reactiveren op QVAX.

Meer informatie over herkansing: https://www.laatjevaccineren.be/herkansing-voor-wie-niet-gevaccineerd-is

Ik kreeg een 1e prik met AstraZeneca met 12 weken wachttijd voor mijn 2e prik. Ik kan vanaf 1 juli mijn 2e prik vervroegen. Hoe doe ik dat?

Om overbelasting van onze infolijn te beperken, vragen we dat mensen zoveel mogelijk zelf hun afspraak voor een tweede dosis herplannen. Je kan vanaf 1 juli nagaan of er volgende week of later al tijdstippen beschikbaar zijn, via de bevestigingsmail van je afspraak voor de tweede dosis na 12 weken. Meer uitleg vind je op www.laatjevaccineren.be. Als het niet meteen lukt om een vrij moment te vinden, probeer het dan later opnieuw. Als je de afspraak niet zelf kan verplaatsen, bel dan naar de infolijn van het vaccinatiecentrum Markthal: 02 713 87 10.

Waarom kan ik als +41-jarige mij ook niet inschrijven via QVAX voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin?

Als persoon ouder dan 41 jaar komt u sowieso in aanmerking voor een vaccinatie met een Janssen-vaccin. U hoeft die keuze dus niet apart aan te geven op QVAX.

Kan ik als oudere burger (+41j) mijn vaccin van Pfizer omwisselen voor een Jansssen-vaccin?

Neen, het is niet mogelijke om jouw Pfizer-vaccin om te wisselen voor een Janssen-vaccin en omgekeerd. In deze fase van de vaccinatiecampagne, waar we zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk moeten vaccineren met de beperkt beschikbare vaccins, kunnen we mensen niet laten kiezen welk vaccin ze krijgen of vaccins laten omwisselen. Dat geldt ook voor de Janssen-vaccins. Dit wegens diverse redenen (planning, logistieke redenen, …).

Word ik naar achter geduwd in de vaccinatiecampagne als ik mij niet op QVAX inshcrijf voor ene Janssen-vaccin?

Neen, of je je nu inschrijft of niet op QVAX, voor een Janssen-vaccin of niet, als je nog niet gevaccineerd bent zal je sowieso ook uitgenodigd worden per brief om je te laten vaccineren op het moment dat jouw leeftijdsgroep aan de beurt komt.

Wat kan het mij opleveren als ik mij opgeef voor ene Janssen-vaccin? Hoeveel kans heb ik sneller te worden gevaccineerd?

Door je in te schrijven op QVAX en er ook voor te kiezen het Janssen-vaccin te kunnen krijgen, vergroot je jouw kans om wat sneller aan de beurt kan komen. Met wat meeval kan je tot 4 weken sneller dan voorzien gevaccineerd worden.

Je maakt dan immers kans om de plaats in te nemen van iemand ouder dan 41 jaar die uitgenodigd was voor een Janssen-vaccin maar om een welbepaalde reden zijn/haar afspraak is vrijgekomen, of om uitgenodigd te worden voor een Janssen-vaccin wanneer je vaccinatiecentrum geen mensen ouder dan 41 jaar meer heeft om uit te nodigen.

Hoe groot die kans is, hangt voornamelijk af van hoeveel vaccins we van de producent zullen ontvangen de komende weken. Het hangt er ook van af hoeveel andere mensen zich ook hebben opgegeven om met dit vaccin gevaccineerd te kunnen worden. Wie ouder is dan jij, zal voor jou opgeroepen worden en jij zal opgeroepen worden voor de mensen die jonger zijn dan jij. Sowieso worden mensen uitgenodigd in volgorde van leeftijd.

Kan ik als persoon jonger dan 41-jaar ook kiezen voor het AstraZeneca-vaccin?

Neen, voor AstraZeneca kan je niet aangeven dat je ook bereid bent dit vaccin te krijgen. De Europese unie heeft immers het contract met deze vaccinproducent stopgezet, waardoor we niet over de nodige vaccinvoorraden gaan beschikken om mensen jonger dan 41 jaar met ene eerste en tweede dosis van dit vaccin te voorzien.

Kan ik mijn tweede prik in een ander land toegediend krijgen dan mijn eerste prik?

Nee, vaccinatie kan slechts plaatsvinden in één enkel land. Voor vaccins waarvoor twee dosissen moeten worden toegediend, moeten deze in één en hetzelfde land worden toegediend. De registratiesystemen laten niet toe om een eerste dosis in één land toe te dienen en een tweede in een ander land. Er kan niet gecontroleerd worden of het eerste vaccin wel degelijk gekregen werd. In de toekomst zal de registratie van beide vaccins in hetzelfde land ook belangrijk zijn voor het vaccinatiepaspoort.

Kan je van het COVID-vaccin COVID krijgen?

Nee, Het COVID-vaccin bevat geen levende virussen en kan nooit COVID-19 veroorzaken.

Worden zwangere vrouwen prioritair gevaccineerd?

Vanaf 3 mei  zullen zwangere vrouwen zich prioritair kunnen laten vaccineren. Het proces zal verlopen via de huisarts, die de betrokkenen zal kunnen aanduiden als risicopatiënten. Hierdoor zullen ze prioritair meegenomen worden samen met de groep comorbiditeiten. Is jouw huisarts niet op de hoogte van jouw zwangerschap? Neem contact op zodat je kan worden aangeduid als risicopatiënt. callcenter of vaccinatiecentrum zijn niet in de mogelijkheid dit te doen en aanvaarden ook geen individuele vragen.

Zwangere vrouwen kunnen zichzelf terugvinden op de reguliere lijst met risicopatiënten (via www.myhealthviewer.be), ten vroegste vanaf 3 mei.

Mag je gevaccineerd worden tijdens vastenperiode?

Ja, geen probleem! De Moslimexecutieve, het EMB, meldt dat zich laten vaccineren tijdens de vastenperiode geen probleem is, aangezien vaccinatie geen voeding is voor het lichaam. Ook op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur vind je meer info over de verschillende levensbeschouwingen en COVID-vaccinaties.

Vanaf wanneer start de ELZ Druivenstreek met thuisvaccinaties?

Vanaf 15 april zullen de inwoners van Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem – die echt niet in het vaccinatiecentrum geraken – thuis gevaccineerd kunnen worden. Voor de inwoners van Overijse, Hoeilaart en Tervuren kan dit vanaf 19 april.

Wanneer en hoe kan je thuis gevaccineerd worden?

Dit kan enkel als je door gezondheidsproblemen niet naar het vaccinatiecentrum kan komen. Je huisarts zal beoordelen of jij thuis gevaccineerd moet worden en dat in overleg met jou organiseren. Je huisarts zal je contacteren of contacteer zelf je huisarts. Je laten vaccineren in het vaccinatiecentrum zal nog altijd de snelste weg zijn om gevaccineerd te worden. Als je kan, ga je dus best in op je uitnodiging om naar het vaccinatiecentrum te komen.

Maakt de ELZ Druivenstreek gebruik van QVAX?

Ja, zowel het vaccinatiecentrum Skyhall als Markthal beslisten om aan de slag te gaan met de online reservelijst QVAX. Vanaf heden zal je onze twee centra dus terugvinden in de lijst. Iedereen die ouder is dan 18 jaar en nog geen uitnodiging voor vaccinatie ontvangen heeft, kan zich online inschrijven via www.qvax.be/region. De oproepen gaan eerst naar de mensen met de hoogste prioriteit: eerst naar de oudste mensen, dan naar mensen met onderliggende aandoeningen. Het is dus niet zo dat wie zich eerst heeft ingeschreven, eerst opgeroepen zal worden. We wijzen er dus op dat een aanmelding geen garantie biedt. Enkel indien een genodigde actief afzegt kan zijn plaats ingenomen worden via QVAX.

Mogen partners van uitgenodigde 65-plussers zich samen met hun partner laten vaccineren?

Er ontstond enige onduidelijkheid over het feit dat partners van uitgenodigde 65-plussers zich samen met hun partner kunnen laten vaccineren. Dit klopt niet! Enkel wanneer beide partners een uitnodiging kregen, kan je aan het vaccinatiecentrum vragen om op hetzelfde moment ingepland te worden. Neem hiervoor contact op met de infolijn. Medewerkers van het vaccinatiecentrum bekijken dan of het mogelijk is om beide partners samen in te plannen.

Hoe kan ik aantonen dat ik gevaccineerd ben?

Na volledige vaccinatie kan je dit raadplegen, downloaden en afdrukken via MyHealth. Dit is het platform van de Vlaamse Overheid waar je gezondheidsgegevens worden bijgehouden: www.vlaanderen.be/gezondheidsgegevens-raadplegen-via-my-health-viewer

Hoe kan ik na gaan of ik op de lijst met risicopatiënten sta?

Vanaf donderdag 8 april kan iedereen tussen 18 en 64 jaar nakijken of ze op de lijst met risicopatiënten staan. De lijsten zullen opgemaakt worden aan de hand van de gegevens van de ziekenfondsen en de huisartsen. Mensen op deze lijst zullen gevaccineerd worden nadat de 65 plussers gevaccineerd zijn. Iedereen kan nagaan of ze op de lijst staan via www.myhealthviewer.be.
Je kan ook vragen aan je ziekenfonds of apotheker om dit voor jou te checken. De lijsten zullen tot 15 april nog dagelijks bijgewerkt worden. Indien je dan nog niet op de lijst staat en je komt er toch in aanmerking voor, dan kan je je huisarts bellen vanaf 15 april.

Wie mag zich in België laten vaccineren?

Wanneer je in België  geregistreerd bent (= ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister =  een verblijfsstatuut hebben = gedomicilieerd zijn in België = een rijksregisternummer hebben) word je automatisch opgeroepen, onafhankelijk van het al dan niet hebben van een Belgische mutualiteit.

Indien je diplomaat bent, en dus niet in België bent geregistreerd (en bijgevolg niet opgeroepen aan de hand van je rijksregisternummer), dan word je gevaccineerd in de stad/gemeente waar de postcode van je ambassade is. Je instelling zal zelf voor je uitnodiging zorgen. Je familieleden worden door het reguliere vaccinatieprogramma opgenomen op voorwaarde dat ze in België gedomicilieerd zijn. Dit geldt ook voor gepensioneerden van de instelling.

Hoe werkt een corona vaccin?

Het antwoord kan je vinden op https://www.laatjevaccineren.be/hoe-werkt-het-coronavaccin

Wat gebeurt er met vaccins die op het einde van de dag overblijven?

Wanneer er op het einde van de dag vaccins overblijven, door bijvoorbeeld mensen die niet zijn komen opdagen, worden mensen van op de reservelijst opgeroepen. Deze lijst is op voorhand opgemaakt. Op deze manier gaan er geen vaccins verloren. Voor de aanleg van deze lijst wordt er nog steeds rekening gehouden met de prioritaire doelgroepen.

Mag ik me in een vaccinatiecentrum naar keuze laten vaccineren?

Neen, elk vaccinatiecentrum staat in voor de vaccinatie van de mensen in een aantal gemeentes. De gemeente waar je woont, bepaalt in welk vaccinatiecentrum je gevaccineerd wordt. Wisselen is niet mogelijk, dat zou voor te grote logistieke en operationele problemen zorgen bij het uitnodigen van mensen en het beheren van de voorraad van nodige vaccins in elk centrum. 

Ben ik verplicht mij te laten vaccineren?

Nee. Zelfs al wordt iedereen uitgenodigd om zich te laten vaccineren, het blijft een vrijwillige keuze. Maar op dit moment is vaccinatie wel de beste oplossing om jezelf en andere mensen te beschermen. En om ons oude leven stukje bij beetje weer op te pikken. Vaccins gelden als de veiligste, meest succesvolle en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins zijn erg doeltreffend. De kans dat je na vaccinatie nog COVID-19 oploopt, is veel kleiner dan wanneer je je niet laat vaccineren. Bovendien bouw je mee aan groepsimmuniteit, want als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is een hele gemeenschap beschermd. Zo kunnen we het virus uit onze samenleving krijgen.

Ik behoor tot de prioritaire groepen. Wat als ik nu de vaccinatie weiger, wanneer kan ik me dan laten vaccineren?

Vaccinatie is heel sterk aanbevolen, maar je hebt het recht om de vaccinatie te weigeren. In zo’n geval zal je later kunnen aansluiten bij een volgend aanbod van vaccinatie. Je komt wel achteraan in de rij, na alle mensen die wel ingaan op hun uitnodiging. Concreet betekent dat, mogelijk na de +18-jarigen.

Hoeveel kost het vaccin?

De overheid neemt de kosten op zich, je hoeft dus zelf niets te betalen.

Mag ik iemand bij me hebben om naar het vaccinatiecentrum te komen?

Iedereen komt alleen, behalve hulpbehoevende personen mogen max. 1 begeleider meenemen in het vaccinatiecentrum. 

Ik heb geen oppas voor mijn kinderen. Mogen ze meekomen? Is er een ruimte voorzien voor hen in het vaccinatiecentrum?

Kinderen zijn niet toegelaten in het vaccinatiecentrum, we maken een uitzondering voor baby’s < 1j

Kan ik kiezen welk vaccin ik toegediend krijg?

Nee, je kunt niet zelf kiezen voor een bepaald vaccin. Het kabinet  kijkt op basis van (internationale) adviezen of én welke vaccins voor een bepaalde doelgroep geschikt zijn. Zo is het BioNTech/Pfizer-vaccin en het Moderna-vaccin bestemd voor de meest kwetsbare mensen. In het overzicht met de volgorde van vaccineren komen daarna andere groepen aan de beurt, en komen er ook andere (goedgekeurde) vaccins. Het is dus niet zo dat iedereen zelf kan kiezen voor een bepaald vaccin.

Mag ik me laten vaccineren wanneer ik symptomen vertoon?

Nee, indien je ziek bent, kan je niet gevaccineerd worden. Voor je het vaccinatiecentrum binnenkomt wordt je temperatuur gemeten. Indien deze te hoog is, mag je niet binnen en moet je je afspraak dus verplaatsen. Ook als je andere ziekte verschijnselen toont, verplaats je afspraak dan.

Wat moet ik meenemen?

Je eID, uitnodiging en mondmasker.

Moet ik getest worden op COVID-19 vooraleer ik het vaccin krijg?

Nee, je hoeft niet getest te worden op virus (PCR) of antistoffen voor de vaccinatie. Ook als je besmet bent zonder dat je het weet, kan het vaccin veilig toegediend worden. Na vaccinatie worden de antistoffen ook niet gemeten. Momenteel is immers nog niet gekend hoeveel antistoffen we nodig hebben om beschermd te zijn. 

Moet ik jaarlijks het vaccin krijgen?

Dat wordt niet verwacht, maar een concreet antwoord kunnen we hierop nu nog niet geven. Momenteel wordt de duur van bescherming verder opgevolgd in de fase 3-studies van gevaccineerde vrijwilligers. 

Mijn vraag staat er niet tussen.

Voor alle andere vragen vind je een antwoord op www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen

al