Toegankelijkheid

In het vaccinatiecentrum hebben we aandacht voor mensen met specifieke noden. Aan de ingang zijn rolstoelen beschikbaar.

Hoe geraak je als mindermobiele in het vaccinatiecentrum?

Vermits de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, is het belangrijk om het principe van ‘de kleinst mogelijke bubbel’ te volgen. Doe daarom bij voorkeur een beroep op degene met wie je je normaal verplaatst (bij voorbeeld naar de dokter, de apotheker of het ziekenhuis). Indien je jouw uitnodiging hebt ontvangen en geen beroep kan doen op je gewoonlijke contacten, kan je contact opnemen met het nummer 02 713 87 10 om de mogelijkheden in jouw gemeente te bekijken.